Představení Mendelova fóra

Vítejte na stránkách Mendelova fóra, které pro Vás nově pořádá Studentská unie PEF MENDELU v Brně a Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně.

Komu je Mendelovo fórum určeno?

  • Podnikatelům a živnostníkům,
  • vedoucím pracovníkům podniků všech velikostí,
  • zaměstnancům marketingových a komunikačních agentur,
  • pracovníkům obchodních a marketingových oddělení,
  • zaměstnancům, kteří zasahují do chodu podniku, jsou při plánování či vystupují na veřejnosti,
  • odborné veřejnosti se zájmem o aktuální dění,
  • akademickým pracovníkům
  • studentům.

Cíle Mendelova fóra

Cílem fóra je zpřístupnit odborné veřejnosti, podnikatelům, akademickým pracovníkům a studentům nové poznatky a aktuální trendy vztahující se k probíraným tématům, jako například marketing, firemní komunikace, presonalistika, cestovní ruch, finanční trhy, investice, autorské právo, atd. Účastníci fóra mají možnost setkat se osobně se zástupci institucí a firem, kteří se dané problematice věnují a jsou schopni zodpovědět jejich dotazy. Smyslem je vytvořit ucelený a komplexní přístup k dané problematice z různých úhlů.

Proč právě Mendelovo fórum? G. J. Mendel byl velmi všestranný člověk mnoha oborů. Po celém světě je znám jako genetik, ale byl například i včelař, meteorolog, opat či ředitel Moravské hypoteční banky v Brně. Mendel svými geniálními závěry předběhl dobu, výsledky jeho mnohaletého bádání nebyly ovšem tehdejšími vědci pochopeny a tak ojedinělé svědectví přírodovědného bádání zůstalo v zapomnění.

Komunikace je právě to klíčové, co přináší Mendelovo fórum. Jedná se o sdělení nových poznatků a trendů při současném vyslyšení potřeb, které mají obyvatelé Jihomoravského kraje a celé České republiky.

Máte-li zájem dozvědět se zajímavosti a novinky o podnikání v Jihomoravském kraji, abyste nepropásli možnost k rozvoji vaší společnosti či podnikání, Mendelovo fórum je pro Vás jedinečnou příležitostí.

Mendelovo fórum se koná v moderních prostorách Provozně ekonomické fakulty a probíhá formou panelové diskuse vedené moderátorem, přičemž každé konání se soustřeďuje na jiné téma.

„PEF, vzdělání pro život.“

Druhé Mendelovo fórum

Finance a investiční management

2. března 2011 od 13:00

Naši hosté:
Pavel Kohout, člen NERVu, ředitel pro strategii společnosti Partners For Life Planning
Jaroslav Žahourek
, ředitel divize retailového bankovnictví UniCredit Bank
Petr Šimčák
, ředitel obchodu Pioneer Investments ČR
Ľubor Vrlák, ředitel životního pojištění a investičních fondů AXA ČR a SR
Tomáš Vystrčil, ředitel divize Operations AEGON ČR
Václav Sochor, novinář a moderátor

Více informací

Záznam fóra - 1. část

Záznam fóra - 2. část

Zajímavé odkazy